Het Venster

Wat is de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. De SVB voert o.a. de pgb regeling. Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een pgb. Met dit budget koopt u zelf zorg in.

Wat doet de SVB?

De SVB regelt in ons land alle betalingen uit het persoonsgebonden budget (pgb) voor alle inwoners van ons land.
Heeft u een pgb van uw zorgverzekeraar, dan wordt uw zorgverlener betaald uit uw zorgverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar, als u wilt weten hoe dat werkt.
Heeft u een pgb van uw gemeente of zorgkantoor, dan wordt uw zorg en zorgverlener betaald uit de WMO of de Wlz. Neem contact op met uw gemeente of zorgkantoor als u wilt weten hoe dat werkt.

Hieronder de link naar de website van het Zorgkantoor voor de regio Zuidoost-Brabant:
Zorgkantoor regio Zuidoost-Brabant
Hieronder een link naar een website waar veel zorgverzekeraars op vermeld staan:
Zorgverzekeraars

Bron: Website Sociale verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank (SVB)