Het Venster

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Recht op Wlz?

Wat regelt de Wlz? De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wlz zorg aanvragen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Wilt u weten welke zorg u vanuit de Wlz kunt krijgen? Of heeft u een vraag over de vorm van de geleverde zorg (zorg thuis of in een instelling)? Kijk dan op onderstaande website van de overheid. Op het “Vraag en antwoord" gedeelte van de site vind je meer informatie. De huisarts kan u ook meer vertellen over de Wlz, het verkrijgen van een indicatie voor zorg en de zorg en begeleiding die u thuis kunt krijgen. Klik hier

Wat geldt er voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben?

Voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt in 2015, geldt een overgangsrecht AWBZ. Meer informatie over het overgangsrecht vindt je in deze folder: awbz-wlz_overgangsrecht.

Een Wlz-pgb aanvragen?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij u thuis kunnen leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Er worden eisen gesteld aan het pgb. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren.

Hoe wordt er betaald?

De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Bron: Rijksoverheid

Rijksoverheid