Het Venster

Zorgkantoor

Onderstaande tekst is afkomstig van de website van het CZ Zorgkantoor;
https://www.cz.nl/zorgkantoor/over-ons

“Wat is een zorgkantoor?
Hebt u langdurig intensieve zorg of toezicht nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg die wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Uw zorgkantoor regelt die Wlz-zorg.
Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de Wlz valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland.
Regio's CZ zorgkantoor

Wat is úw zorgkantoor?
Waar u woont, bepaalt bij welk zorgkantoor u terecht kunt.


Het zorgkantoor van CZ regelt de Wlz-zorg voor ruim 60 duizend mensen die langdurige zorg nodig hebben in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg.

Ook als u niét verzekerd bent bij CZ
We regelen de Wlz-zorg voor iedereen in onze regio. Dus ook voor alle mensen die géén zorgverzekering van CZ hebben.

Wat doet een zorgkantoor?
Zorgkantoren kopen zorg in bij zorginstellingen zoals verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg. We maken daarbij afspraken over de prijs en kwaliteit van de zorg. Daarnaast helpen we mensen die langdurige zorg nodig hebben, bij het maken van de juiste keuzes. We kijken samen welke Wlz-zorg het beste bij hun wensen, gewoonten en zorgbehoeften past.

Wilt u zelf uw zorg inkopen?
Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf uw zorg in. Dat betekent veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheid.
Samen met ons bespreekt u of een pgb een verantwoorde keuze is. Daarnaast krijgt u van uw zorgkantoor informatie over de tarieven van de zorgverleners waar u uw zorg kunt inkopen.

Contact met het zorgkantoor; klik op deze link: https://www.cz.nl/zorgkantoor/contact

Bron: www.cz.nl/zorgkantoor

Zorg kantoor