Het Venster

Wat is de Zorgverzekeringswet (ZVW)?

De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt op hoofdlijnen de aanspraken op o.a. geneeskundige zorg, mondzorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen. De medisch noodzakelijke zorg uit de Zvw heeft de overheid vastgelegd in het zorgpakket. Welke zorg dit precies is werken de verzekeraars uit in de zorgpolis.

Hoe is de zorgverzekering geregeld in Nederland?

Uitgangspunt van de zorgverzekeringswet is dat zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. De soort polis bepaalt of de verzekerde zelf een zorgverlener mag kiezen. Voor het gebruik van zorg geldt een wettelijk verplicht eigen risico. In sommige gevallen moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen.

Hoe krijg ik zorg vanuit de ZVW?

De zorgverzekeringswet, de zorgverzekering en de regels en afspraken hieromtrent veranderen regelmatig. Wij raden aan om de officiƫle sites van de overheid of je zorgverzekeraar te raadplegen voor informatie. Tevens raden wij aan om contact op te nemen met je huisarts over de zorg binnen de zorgverzekering.

Welke hulp kan ik krijgen?

Iedereen krijgt noodzakelijke medische zorg. Onafhankelijk van de oorzaak van het letsel of de aandoening. Dus ook als iemand dit zelf heeft veroorzaakt door ongezond of roekeloos te leven. Welke zorg je verder vergoed krijgt binnen de zorgverzekering vind je op onderstaande site.
Wat zit er in het basispakket zorgverzekering?.

Een persoonsgebonden budget (pgb) binnen de ZVW?

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u met uw pgb inkoopt.
  • U geeft duidelijk aan waarom u een pgb wilt. De verzekeraar kijkt of een pgb bij u past.
  • De verzekeraar beoordeelt de kwaliteit van de zorg die u inkoopt.
  • De regels voor het pgb in de Zorgverzekeringswet kunnen verschillen per zorgverzekeraar. U vindt de regels in de polisvoorwaarden.
Het Venster levert pgb zorg en begeleiding in de regio Zuidoost-Brabant.

Bronnen:
pgb-aanvragen

zvw-kompas
ZVW voor geneesmiddelen en hulpmiddelen