Het Venster

Hoe wordt het pgb aan de budgethouder uitbetaald?

Vanaf 1 januari 2015 beheert De Sociale Verzekeringsbank (SVB) het pgb van u, en doet alle uitbetalingen uit het pgb. Dit heet trekkingsrecht.

Op de site van de SVB staat meer informatie over o.a. rechten, plichten, inloggen, online administratie, trekkingsrecht, betalingen, zorgovereenkomsten en salarisadministratie. www.svb.nl

Bekijk de voorlichtingsfilm van de SVB door onderstaande link te volgen;
https://www.svbabc.nl/pgb

Bron: www.svb.nl

Persoonsgebonden budget - Het Venster