Het Venster

Heb ik recht op een pgb?

Welke voorwaarden gelden er voor het pgb?
Om in aanmerking te komen voor een pgb dient u, naast het hebben van de juiste indicatie, aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden verschillen per zorgwet en soort persoonsgebonden budget (pgb). Onderstaand vindt u een overzicht met de geldende voorwaarden per pgb.

Voorwaarden Wlz-pgb
 • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.
 • U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een Wlz-pgb geschikt voor u is.
 • U schrijft in een budgetplan welke zorg u bij welke zorgverlener(s) inkoopt.
 • U sluit met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst af, waarbij u een aparte zorgbeschrijving maakt (meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank).
 • U dient aan te geven of u zelf het pgb gaat beheren, of dat dit door een vertegenwoordiger wordt gedaan (in sommige gevallen is het aanstellen van een vertegenwoordiger zelfs verplicht).
 • U mag geen behandelingen betalen uit het pgb.
Voorwaarden Zvw-pgb
 • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Zvw.
 • U bent in staat een budgetplan te maken.
 • U bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, et cetera.
 • U heeft een specifieke zorgvraag*, waardoor u geen gebruik kunt maken van zorginstellingen waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft.
Voorwaarden Wmo-pgb
 • U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wmo.
 • U kunt aangeven waarom pgb in uw situatie nodig is.
 • U bent in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: contracten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met zorgverleners worden nagekomen, etc..
 • U gebruikt het pgb alleen om ‘doeltreffende’ ondersteuning in te kopen. Doeltreffende ondersteuning zijn vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat u zelfstandiger kunt leven. De ondersteuning dient tevens cliëntgericht en veilig te zijn.
Voorwaarden Jeugdwet-pgb
 • Het kind heeft een indicatie voor zorg vanuit de Jeugdwet.
 • Ouders/ verzorgers van het kind kunnen aangeven waarom pgb in de situatie nodig is.
 • Het kind is jonger dan 18 jaar.
 • Voor het kind wordt alleen zorg ingekocht die cliëntgericht en veilig is.
 • De gemeente kent het kind een individuele voorziening toe.
 • Ouders/ verzorgers van het kind zijn in staat het pgb te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger).

*Specifieke zorgvraag:
 • De zorg is nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden.
 • De zorg is nodig op verschillende plaatsen (bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk, of op andere locaties).
 • Er is behoefte aan vaste zorgverleners vanwege gespecialiseerde zorg of bijzondere hulpmiddelen.

Meer informatie:
www.informatielangdurigezorg.nl/
www.pgb.nl
Persoonsgebonden budget - Het Venster