Het Venster

Heb ik recht op een pgb?

De eerste stap is het aanvragen van een indicatie. Dat is een verklaring waarin staat dát u zorg nodig hebt die valt onder de AWBZ, Wlz of Wmo, wélke zorg u nodig hebt en hoevéél zorg u nodig hebt. Een indicatie kunt u telefonisch of digitaal aanvragen. Afhankelijk van uw achtergrond en uw vraag kunt u bellen naar:

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij u in de buurt voor aanvragen voor verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en kortdurend of langdurend verblijf. U kunt ook digitaal bij het CIZ uw aanvraag indienen.

Bureau Jeugdzorg bij u in de buurt, voor dezelfde aanvragen, maar alleen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een psychiatrische aandoening.

Uw gemeente, bij het Wmo- of zorgloket, voor een aanvraag huishoudelijke hulp, individuele voorzieningen en hulpmiddelen.

Kijk in uw gemeentegids of op de website van uw gemeente of op www.regelhulp.nl.

Bron: http://www.pgb.nl/14-meest-gestelde-vragen/wat-moet-ik-doen-om-een-pgb-te-krijgen

Kijk op onderstaande sites voor de contactgegevens van respectievelijk het CIZ en/of Bureau Jeugdzorg;
https://www.ciz.nl
http://www.jeugdzorg-nb.nl/
Persoonsgebonden budget - Het Venster