Het Venster

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Bepaal zelf;
wie u komt helpen,
wanneer iemand u komt helpen,
wat deze hulp precies doet.

In 2015 is er binnen 4 verschillende zorggebieden een pgb mogelijk:

pgb-AWBZ/Wlz,
voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.

pgb-Wmo,
voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.

pgb-Jeugdwet,
voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.

pgb bij zorgverzekeraar,
voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG = lichamelijk gehandicapt).

Bron: http://www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget-2015
Persoonsgebonden budget - Het Venster