Het Venster

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Wanneer je een indicatie hebt voor de zorg en begeleiding die je nodig hebt, dan kun je deze zorg en begeleiding op 2 manieren ontvangen;

  • zorg in natura (zin),
  • persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Een pgb is een budget dat je toegekend krijgt om zelf je zorgverleners in te huren voor de zorg en begeleiding die je nodig hebt. Ben je chronisch ziek of heb je een beperking of aandoening? Neem zelf het heft in handen en regel zelf je eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen.

Bepaal zelf;
  • wie je komt helpen,
  • wanneer iemand je komt helpen,
  • wat deze hulp precies doet.
Vanaf 2015 is er binnen 4 verschillende zorggebieden (zorgwetten) een pgb mogelijk:
pgb-Wlz:

Voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.

Meer informatie: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wlz-pgb

pgb-Wmo:

Voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), beschermd en begeleid wonen, kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en/of voorzieningen nodig hebben.

Meer informatie: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wmo-pgb

pgb-Jeugdwet:

Voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), beschermd wonen en kortdurend verblijf nodig hebben.

Meer informatie: https://www.informatielangdurigezorg.nl/jeugd/jeugdhulp-pgb

Pgb-Zvw / pgb bij zorgverzekeraar:

Voor onder andere verpleging en of verzorging voor volwassenen kunt u of uw kind een pgb van uw zorgverzekeraar krijgen. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een pgb. Het pgb-reglement van uw zorgverzekeraar is hierin leidend. Om een pgb te kunnen krijgen moet er sprake zijn van een zorgbehoefte langer dan 1 jaar, behalve voor palliatief terminale thuiszorg.

Meer informatie: https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/zvw-pgb

Persoonsgebonden budget - Het Venster