Het Venster

Activiteiten begeleiding Eindhoven

Het Venster in Eindhoven biedt ook begeleide activiteiten en vakanties aan voor voor mensen met ASS, ADHD en/of psychosociale problemen. ‘Samen plezier maken, samen vrije tijd invullen, samen leren participeren’.

Deze begeleide activiteiten en vakanties zijn voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS, ADHD en psychosociale problemen of een combinatie van deze, die moeite hebben hun vrije tijd zelfstandig in te vullen. Zij kunnen hun vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied door middel van deze activiteiten en vakanties onder begeleiding leren en vergroten. Hierbij staat het groepsproces centraal. Het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten en vakanties stimuleert de deelnemers tevens om actief mee te doen en grenzen te verleggen.

Wij bieden vanuit Eindhoven de volgende activiteiten aan:
Klimmen; op dinsdag van 16.00-18.00, voor alle leeftijden.
Koken; 1x per maand op vrijdag van 16.00-19.00, voor 12 jaar en ouder.
Fitness; op maandag van 19.00-20.30, voor 15 jaar en ouder.
Sleutelen; op vrijdag van 17.00-21.00, aan brommers en motoren sleutelen. 15 jaar en ouder.
Onbezorgd spelen; 1x per 2 weken op zaterdag van 13.30-16.30, voor 9 t/m 13 jaar.

Daarnaast bieden wij ook dag activiteiten en begeleide vakanties aan in de schoolvakanties. Er zijn begeleide vakanties voor:
Kinderen van 9 tot en met 12 jaar.
Jongeren van 13 tot en met 16 jaar.
Jongeren en jongvolwassenen van 16 jaar en ouder.

Voor meer informatie over onze activiteiten en groepsbegeleiding kun je mailen naar actief@hetvenster.com of bellen met Vincent Spoormans via 040-2566033 of 06-11606739
Samen activiteiten begeleiding ADHD Eindhoven